CTE

Spółka non-profit wspierająca przedsiębiorców w pozyskiwaniu, opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii

Jesteśmy grupą brokerów technologii, którzy pomagają krajowym firmom we wdrażaniu nowych technologii i produktów. Identyfikujemy szanse rozwoju, pozyskujemy dofinansowanie i prowadzimy pełny proces wdrożeniowy.

Analizujemy potencjalne kierunki rozwoju i opracowujemy plan ich wykorzystania.