między niebem a ziemią
między świadomością
ciała i umysłu
będąc jednocześnie z
całym sobą 
żyjmy z artyzmem