ja i tylko ja
mam moc
tworzenia szczęścia
w moim życiu
ono 
powstaje we mnie
z wewnętrznej pogody ducha
wyrasta współczucie
dla całego życia
świętość całego istnienia
pole mojej energii
zabarwia wszystko inne

to jest mój system wierzeń

🙂