a
kiedy
przemijanie
przestaje
mieć
znaczenie
a
ślad
który
zostawiam
natychmiast
zamienia się
w
pustą
przestrzeń
ucieczce od świata
to nie służy
raczej pomaga
jeszcze bardziej się
w niego zagłębić
odkryć