WYRÓŻNIKI

Pracujemy w sposób organiczny i modularny, rozpoczynając współpracę od analizy potrzeb i oczekiwań.

Opracowaliśmy autorski system identyfikacji i wdrażania innowacyjnych technologii, produktów i usług w działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP, niejednokrotnie z uzupełniającym komponentem wiedzy pochodzącej z jednostek naukowych.

W swojej pracy wykorzystujemy autorską metodę prognostyki technologicznej, pozwalającą na prognozowanie zdarzeń i rozwoju rynku.